SAMARBETEN

Samarbeten

Wellobe

Wellobe, tidigare Aftonbladet Viktklubb, utvecklades 2003 i samarbete med Karoliska Institutet för att hjälpa människor att skapa hälsosammare liv. Mårten har sedan 2015 varit hälsoexpert och ambassadör för Viktklubb som 2020 bytte namn till Wellobe.

Generation Pep

Mårtens engagemang för barn och ungas hälsa gör honom till en naturlig peppare och som ambassadör för Generation Pep försöker Mårten alltid hjälpa, uppmuntra och peppa barn och vuxna till att skapa skillnad för en friskare livsstil.

STIFTELSEN FRIENDS

Mårtens genuina engagemang för ungas hälsa gör honom till en stark ambassadör för Stiftelsen Friends.
Friends arbetar med att utbilda, stötta och motverka mobbning, utanförskap och ensamhet.

RETREAFY

Moderna resor med hälsofokus. Retreafy är idag företaget som erbjuder träningsresor för alla med fokus på sund hälsa, gemenskap och anpassad träning

BEAT DIABETES

Över 1,5 miljoner människor lever idag med diabetes i Norden och 2020 startades Stiftelsen Beat Diabetes för att öka medvetenheten, bidra med kunskap och samla in pengar till forskning med målet att bota diabetes. Mårten är idag en driven ambassadör i detta livsviktiga initiativ.

BODYLAB

2023 valde Mårten att inleda ett samarbete med Bodylab vars produkter står för kvalitet, aktiv livsstil och prestation.

Tyvärr, det gick inte att högerklicka.