SAMARBETEN

Samarbeten

Wellobe

Wellobe, tidigare Aftonbladet Viktklubb, utvecklades 2003 i samarbete med Karoliska Institutet för att hjälpa människor att skapa hälsosammare liv. Mårten har sedan 2015 varit hälsoexpert och ambassadör för Viktklubb som 2020 bytte namn till Wellobe.

Generation Pep

Mårtens engagemang för barn och ungas hälsa gör honom till en naturlig peppare och som ambassadör för Generation Pep försöker Mårten alltid hjälpa, uppmuntra och peppa barn och vuxna till att skapa skillnad för en friskare livsstil.

STIFTELSEN FRIENDS

Mårtens genuina engagemang för ungas hälsa gör honom till en stark ambassadör för Stiftelsen Friends.
Friends arbetar med att utbilda, stötta och motverka mobbning, utanförskap och ensamhet.

I AM READY

2015 startade Mårten I am ready Sweden med målsättningen att förena kompetens inom hälsa och skapa ett av de effektivaste hälsoteamen i Europa. Idag består I am ready av olika väletablerade hälsoexperter som arbetar tillsammans i olika hälsoprojekt för att förbättra folkhälsan.

BEAT DIABETES

Över 1,5 miljoner människor lever idag med diabetes i Norden och 2020 startades Stiftelsen Beat Diabetes för att öka medvetenheten, bidra med kunskap och samla in pengar till forskning med målet att bota diabetes. Mårten är idag en driven ambassadör i detta livsviktiga initiativ.

STadium SportsCamp

Mårten Nylen gick in som konferencier för Stadium Sportscamp 2018 vilket resulterade i en stor succe. Med ninjautmaningar och massor av rörelseglädje fortsätter nu Mårten sprida glädje ihop med SSC samt Stadiums aktivitetsväska som idag har delats ut till mer än 25000 skolklasser i Sverige.

Tyvärr, det gick inte att högerklicka.